Rychlý kontakt
Federal Cars Liberec - Novinky z Volva

JEDINĚ POKUD VÍTE O NEBEZPEČÍ, MŮŽETE SE NA NĚJ PŘIPRAVIT

Proto jsme v tomto roce představili novou standardní funkci Systém propojené bezpečnosti, jež řidiče upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci. Systém varuje v případě, že ve Vašem okolí došlo jiným vozem s tímto systémem k detekci kluzké vozovky nebo když vůz vpředu aktivoval výstražná světla. Přečtěte si, jak Systém propojené bezpečnosti funguje..

Connected Safety předává informace mezi vašim vozidlem a jinými vozidly přes internet. Smyslem této funkce je upozornit řidiče, že vpředu na vozovce může být potenciálně nebezpečná situace.

Funkce Connected Safety může informovat řidiče o tom, zda některé vozidlo vpředu aktivovalo výstražné blikače nebo detekovalo kluzkou vozovku. Informace o kluzké vozovce může být vydána také, pokud kluzký povrch zjistí vaše vlastní vozidlo.

Connected Safety může řidiči pomoci s následujícím:

  • Alarm v případě výstražných blikačů
  • Alarm v případě kluzké vozovky

Pokud kluzkou vozovku detekuje vaše vozidlo, kromě vás, řidiče, bude systém přes internet informovat také řidiče ostatních vozidel.

Ve vozidlech s head-up displejem se zde zobrazí také výstražné symboly pro Connected Safety.

Alarm v případě výstražných blikačů

Pokud blikají výstražné blikače na vašem vozidle, tato informace může být odeslána do vozidel, která se blíží k místu, kde se vaše vozidlo nachází. Pokud se vaše vozidlo blíží k vozidlu, kterému blikají výstražná světla, na přístrojové desce se objeví tento symbol. Pokud se vaše vozidlo nachází v blízkosti vozidla s blikajícími výstražnými světly, symbol zdvojnásobí svou velikost.

Volvo - alarm
Volvo - Alarm v případě kluzké vozovky

Alarm v případě kluzké vozovky

Pokud vaše vozidlo detekuje horší adhezi mezi pneumatikami a povrchem vozovky, tyto informace se vyšlou do vozidel, která se blíží k místu, kde se nachází vaše vozidlo. 

Pokud se aktivovala výstraha před náledím, na přístrojové desce se objeví tento symbol, když se vozidlo přiblíží k úseku vozovky s náledím, přičemž toto platí pro vaše vozidlo a ostatní vozidla, která přijala tuto informaci přes systém Connected Safety.

Pokud se přibližující vozidlo nachází blízko úseku s kluzkým povrchem, symbol na přístrojové desce ve vozidle zdvojnásobí svou velikost.

  • Varování
    Funkce představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
  • Řidiči doporučujeme přečíst všechny kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se všemi okolnostmi např. s omezeními funkce a s tím, co by měl řidič vědět před tím, než začne systém používat.
  • Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
« Zpět na novinky19.08.2019, zdroj: Volvo
Volvo - alarmVolvo - Alarm v případě kluzké vozovky
Newsletter