Rychlý kontakt
Technologie City Safety

Technologie City Safety

Podpora řidiče v rušném dopravním prostředí

City Safety je termín, který zastřešuje standardní funkce Volva. Jejich smyslem je zabránit kolizi. Všechny funkce systému City Safety jsou součástí standardní výbavy, přičemž zůstávají aktivní od rychlosti 4 km/h. Co všechno ale nabízí?

Zabránění kolizi nebo zmírnění následků kolize s jinými vozidly

Pokud před vozem ve stejném směru jedou pomaleji, brzdí nebo stojí jiná vozidla (osobní vozidla, motocykly, níkladní auta, autobusy), systém City Safety neprve upozorní řidiče na nebezpečnou situaci a v případě nutnosti začne automaticky brzdit. Pokud je rozdíl v rychlosti vozu a vozidla před ním do 60 km/h, lze kolizi zabránit i v případě, že řidič nereaguje. 

Pokud je rozdíl v rychlostech vyšší, dojde alespoň ke zmírnění dopadu kolize. Řidič může v jakýkoliv okamžik převzít řízení, začít bzrdit a/nebo změnit směr. V rychlostech nad 30 km/h se přitáhnou bezpečnostní pásy předních sedadel, aby byli řidič a spolujezdec na předním sedadle zajištěni v optimální poloze. Tyto automatické bezpečností pásy jsou u modelů řady 60 výbavou na přání.

Zabránění kolizi nebo zmírnění následků kolize s cyklisty

Pokud se cyklista pohybuje před vozem nebo mu stojí v cestě, systém City Safety řidiče varuje před možným nebezpečím, a pkud řidič nereaguje, vůz začne automaticky brzdit. Rychlost vozidla lze snížit až o 50 km/h a tím pádem lze v některých případech srážce zabránit. 

Zabránění nebo zmírnění následků kolize s jinými vozidly v křižovatce

Pokud se řidič chystá odbočit do cesty vozidlu příjíždějícímu z protisměru, systém City Safety může začít automaticky brzdit, pokud tak neučiní sám řidič. Jestliže je náraz nevyhnutelný (v rychlostech nad 10 km/h), přitáhnou se bezepčnostní pásy předních sedadel (u modelů řady 60 se jedná o volitelnou funkci), aby zajistily řidiče a spolujezdce vpřed pevně na svých místech. 

Zabránění kolizi nebo zmírnění následků kolize s chodci

Pokud se při jízdě rychlostí do 80 km/h pohybuje před vozem, zkříží vozu dráhu nebo mu stojí v cestě chodec, systém City Safety řidiče varuje a pokud řidič nereaguje, začne vůz automaticky brzdit. Sražení chodce je možné zabranit při jízdě rychlostí do 45 km/h. Při jízdě rychlostí 45 až 80 km/h lze alespoň zmírnit náraz a snížit tak jeho následky.

« Zpět na novinky24.09.2019,
Newsletter