Rychlý kontakt
Federal Cars Liberec - Novinky z Volva

Volvo XC90 - 2020 - Klávesnice na středovém displeji

Volvo XC90

Pomocí klávesnice na středovém displeji můžete zadávat speciální znaky. To ale není vše. Navíc můžete znaky a písmena "kreslit" rukou na obrazovce. Klávesnici můžete používat také k zadávání znaků, písmen a číslic. Což je skvělé například v případě, kdy chcete napsat textové zprávy z vozidla, k zadávání hesel ale třeba také k hledání článků v elektronické verzi uživatelské příručky. Klávesnice se zobrazí pouze, když se znaky zadávají na obrazovce. Na obrázku je zobrazen přehled některých tlačítek, které se mohou zobrazit. Ovšem pozor - vzhled klávesnice se liší v závislosti na nastavení jazyků. A také podle toho, k čemu se klávesnice používá.

Volvo XC90 - manuál - klávesnice na středovém displeji

Jak na to?

1. Řádek navrhovaných slov nebo znaků je označený:  Volvo XC90 - 2020 - návod. Navrhovaná slova se upravují podle toho, jak jsou zadávána nová písmena. Tisknutím na levou a pravou šipku pmůžete procházet jednotlivé návrhy. Návrh zvolíte tak, že na něj klepnete. Pozor - tato funkce není podporovaná ve všech jazycích. Pokud není k dispozici, pak se řádek na klávesnici nezobrazí.

2. Znaky, které jsou na klávesnici k dispozici, závisejí na tom, jaký jazyk byl zvolen (více informací v bodě 7). Znak zadáte tak, že na něj klepnete.

3. Tlačítko funguje různými způsoby. Liší se to v závislosti na kontextu, ve kterém se klávesnice používá. Třeba k zadávání @ (při zadávání e-mailové adresy), nebo k vytvoření nového řádku (při běžném zadávání textu).

4. Klávesnice se skryje. Pokud to není možné, tlačítko se nezobrazí.

5. Používá se k psaní velkých písmen. Dalším stisknutím napíšete jedno velké písmeno a potom je možné pokračovat malými písmeny. Pokud chcete psát všechna písmena velká, stačí k tomu jen další stisknutí. Dalším stisknutím se klávesnice změní zpět na klávesnici s malými písmeny. V tomto režimu se s velkým písmenem píše první písmeno po tečce, vykřičníku nebo otazníku. První písmeno v textovém poli je rovněž velké. V textových polích vyhrazených pro jména nebo adresy začíná každé slovo automaticky velkým písmenem. V textových polích pro heslo, webovou adresu nebo e-mailovou adresu jsou všechna písmena automaticky malá, pokud je stisknutím tlačítka nenastavíte na velká.

6.Zadávání čísel. Potom se zobrazí klávesnice s čísly. Stiskněte Volvo XC90 - speciální znaky na klávesnici středového panelu , což se v režimu číslic zobrazuje místo  Volvo XC90 - 2020 - návod jak pracovat s klávesnicí středového panelu, pokud chcete přepnout zpět na klávesnici s písmeny, nebo Speciální znaky , pokud chcete přepnout na klávesnici se speciálními znaky.

7. Mění jazyk zadávaného textu, např. EN. Dostupné znaky a navrhovaná slova závisejí na zvoleném jazyce. Chcete-li umožnit přepínání mezi jednotlivými jazyky klávesnice, musíte nejdříve jazyky nastavit v části Nastavení.

8. Mezera.

9. Vymaže se zadaný text. Krátkým stisknutím vymažete vždy jeden znak. Stisknutím tlačítka mažte znaky rychleji.

10. Přepne režim klávesnice na psaní písmen a znaků rukou.

Pokud chcete zadaný text potvrdit, stiskněte na klávesnici potvrzovací tlačítko (na vyobrazení není vidět). Vzhled tlačítka se liší v závislosti na kontextu.

 

Volvo XC90 - speciální znaky a písmena - úprava

Varianty písmene nebo znaku

Pokud písmeno nebo znak podržíte, zobrazí se varianty tohoto písmene nebo znaku, >např.é nebo è. Zobrazí se rámeček s možnými variantami písmen nebo znaků. Stiskněte požadovanou variantu. Pokud není zvolena žádná varianta, je zadáno původní písmeno/znak.

« Zpět na novinky28.06.2019,
Volvo XC90 - manuál - klávesnice na středovém displejiVolvo XC90 - speciální znaky a písmena - úprava
Newsletter