Rychlý kontakt
Federal Cars Liberec - Novinky z Volva

Volvo XC90 - 2020 - Navigování v zobrazeních na středovém displeji

Volvo XC90

Navigování v zobrazeních na středovém displeji

Na středovém displeji je Vám k dispozici hned 5 typů základních zobrazení:

 • výchozí zobrazení
 • horní zobrazení
 • zobrazení klimatu
 • zobrazení aplikací (zobrazení app)
 • zobrazení funkcí

Obrazovka se spustí automaticky při otevření dveří řidiče.

TIP: Když je vozidlo nastartované, různá dílčí zobrazení domovského zobrazení ukazují informace o současném statusu aplikací.

Výchozí zobrazení

Je to to první, které se Vám zobrazí při spuštění obrazovky.

Skládá se ze 4 dílčích zobrazení:

 • Navigace
 • Média
 • Telefon
 • a dílčí zobrazení ostatních položek

Aplikace nebo funkce vozidla, která si zvolíte, se spouští v příslušném dílčím zobrazení výchozího zobrazení. Například, FM rádio se spouští v zobrazení Média. Doplňkové dílčí zobrazení ostatních položek je nastavené tak, aby ukazovalo naposledy používané aplikace nebo funkce vozidla, které nesouvisejí se žádnou z ostatních tří skupin. V dílčích zobrazeních se zobrazí základní aplikace o každé aplikaci.

Tip: Ve výchozím standardním režimu zobrazení krátce stiskněte tlačítko Domů. Na obrazovce se objeví animace popisující přístup k jednotlivým zobrazením.

Stavová lišta

Horní zobrazení otevřete klepnutím na kartu nebo potáhnutím/přetáhnutím seshora dolů přes obrazovku. Na horní straně obrazovky se Vám zobrazí aktivity ve vozidle. Na levé straně stavového pole se zase zobrazují informace o síti a připojení. Vpravo pak najdete informace související s médii. Jsou tam také hodiny a indikace informující o postupu aktivit na pozadí. Uprostřed stavové lišty nahoře na obrazovce se nachází karta. 

Z horního zobrazení jsou přístupné vždy následující položky:

 • Nastavení
 • Uživat. příručka
 • Profil
 • Uložené zprávy vozidla

V horním zobrazení jsou v některých případech přístupné následující položky:

 • Kontextové nastavení (např. Navigace Nastavení). Nastavení změníte přímo v horním zobrazení, když je aplikace (např. navigace) v chodu.
 • Kontextová Uživatelská příručka (např. Manuál Navigace). Přímo v horním zobrazení získáte přístup k článkům v digitální uživatelské příručce, které souvisejí s obsahem zobrazeným na obrazovce.

Pokud chcete opustit horní zobrazení, stiskněte obrazovku mimo horní zobrazení na tlačítku Domů nebo stiskněte spodní část horního zobrazení a přetáhněte toto zobrazení nahoru. Potom je vidět zobrazení dole, které můžete opět použít.

TIP: Během startování/vypínání a když je na obrazovce zobrazena zpráva není k dispozici horní zobrazení. Dále tato funkce není k dispozici, když je zobrazeno zobrazení klimatu.

Volvo XC90 - 2020 - horní lišta středového panelu

Zobrazení klimatu

Řádek klimatu je vždy vidět dole na obrazovce. Nejčastější úpravy klimatu lze provádět přímo zde - například, nastavení teploty a ohřevu sedadla*.

Volvo XC90 - 2020 - klimatizace - klepnutím na symbol uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu a zpřístupníte další nastavení klimatu.

Volvo XC90 - 2020 - ovládání klimatizace - klepnutím na symbol zavřete zobrazení klimatu a vrátíte se k předchozímu zobrazení.

Zobrazení aplikací s aplikací vozidla

Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes obrazovku zprava doleva Volvo XC90 - 2020 - Zobrazení aplikací s aplikací vozidla.  Otevře se zobrazení aplikací (zobrazení app). Zde najdete aplikace, které byly staženy (aplikace třetích stran), a aplikace integrovaných funkcí, např. FM rádio. U některých aplikací se přímo v zobrazení aplikací zobrazí stručné informace, např. počet nepřečtených textových zpráv pro Zprávy.

Aplikaci otevřete tím, že na ji klepnete. Aplikace se potom otevře v dílčím zobrazení, do kterého patří, například, Média.

Podle počtu aplikací můžete v zobrazení aplikací rolovat dolů. Přitom prstem přetáhněte/přesuňte zespodu nahoru. Zpátky do výchozího režimu se dostanete potáhnutím prstu přes obrazovku zleva vpravo Volvo XC90 - 2020 - správa aplikací. Další možností je stisknout tlačítko Domů.

Volvo XC90 - 2020 - manuál - ovládání funkcí vozidla

Zobrazení funkcí

Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes obrazovku zleva doprava Volvo XC90 - 2020 - zobrazení funkcí. Otevře se zobrazení funkcí. Zde můžete aktivovat a deaktivovat různé funkce vozidla, např.BLIS*, Lane Keeping Aid* a Parkovací asistent*. V závislosti na počtu funkcí můžete je v tomto zobrazení také rolovat dolů. Přitom prstem přetáhněte/přesuňte zespodu nahoru. Na rozdíl od zobrazení aplikací, kdy se aplikace otevírá tak, že ji stisknete, se funkce aktivuje resp. deaktivuje stisknutím příslušného tlačítka funkce. Některé funkce (spouštěcí funkce) se po stisknutím otevřou v novém okně. 

Zpátky do výchozího režimu se dostanete potáhnutím prstu přes obrazovku zprava vlevo Volvo XC90 - 2020 - návod na práci s palubní deskou. Další možností je stisknout tlačítko Domů.

 

« Zpět na novinky27.06.2019,
Volvo XC90 - 2020 - horní lišta středového paneluVolvo XC90 - 2020 - klimatizaceVolvo XC90 - 2020 - klimatizace - vypnutíVolvo XC90 - 2020 - manuál - ovládání funkcí vozidla
Newsletter