Rychlý kontakt
Společnost Volvo Cars byla pro rok 2019 jmenována jednou z nejetičtějších společností na světě

Společnost Volvo Cars byla pro rok 2019 jmenována jednou z nejetičtějších společností na světě

Společnost Volvo Cars byla institutem Ethisphere uznána globálním lídrem v oblasti definování a rozvíjení standardů etických obchodních praktik,
a proto si vysloužila ocenění World’s Most Ethical Company® pro rok 2019. Toto uznání bylo společnosti Volvo Cars uděleno již potřetí v řadě.
Ze 128 společností, které se letos ocitly na seznamu nominovaných, patřila automobilka Volvo Cars mezi pouhé čtyři zástupce automobilového průmyslu.

Maria Hemberg, senior viceprezidentka (Group Legal, General Counsel) a předsedkyně představenstva pro udržitelný rozvoj společnosti Volvo Cars, ocenění komentovala slovy: „Odpovědné podnikání představuje zásadní součást naší kultury a způsobu, jakým řídíme naše obchodování. Proto ho aktivně prosazujeme směrem k našim zaměstnancům i partnerům. Etický přístup k podnikání není jen o dělání správných věcí, ale současně dává podnikání smysl a pomáhá nám přitáhnout a udržet si v naší společnosti ty nejlepší lidi.“

Aby společnost Volvo Cars podpořila svůj závazek k odpovědnému podnikání a dokázala předcházet široké škále právních a etických rizik, nebo mohla alespoň zmírnit jejich dopad, zavedla Program odpovědného a etického chování. Součástí programu jsou dokumenty „Náš kodex – jak jednáme“ a „Kodex jednání pro obchodní partnery“, které vycházejí z mezinárodních konvencí a standardů a stanovují principy, u kterých se očekává, že je budou zaměstnanci a obchodní partneři dodržovat při práci nebo obchodování se společností Volvo Cars.

V neposlední řadě společnost Volvo Cars v souladu se svým závazkem podporovat etickou kulturu sestavila různá školení pro zaměstnance zaměřená na etické obchodní praktiky a také speciální školení pro manažery zaměřující se na jejich chování a modelování rolí.

« Zpět na novinky28.02.2019, zdroj: Volvo
Newsletter