Rychlý kontakt
Federal Cars Liberec - Novinky z Volva

Společnost Volvo Cars sníží svou energetickou spotřebu a produkci emisí prostřednictvím nové lakovny v Torslandě, do které investuje několik miliard švédských korun

Společnost Volvo Cars oznámila, že nahradí svou stávající lakovnu v továrním komplexu Torslanda novou lakovnou, od čehož si snižuje snížení spotřeby energie a produkce emisí nejméně o jednu třetinu.
Jedná se o další krok automobilky směrem k naplnění její ambice dosáhnout v globálním měřítku do roku 2025 klimaticky neutrální výroby. Tomuto opatření předcházela v roce 2018 instalace solárních panelů v gentské továrně, přičemž se ve stejném roce stala továrna na motory ve švédském Skövde prvním klimaticky neutrálním výrobním závodem v rámci globální výrobní sítě automobilky.
Nová lakovna v Torslandě představuje pro automobilku několikamiliardovou (ve švédských korunách) investici, která je součástí širšího investičního plánu na renovaci tohoto továrního komplexu. Stavební práce budou zahájeny v roce 2020.

Stavba nové lakovny současně ilustruje závazek společnosti Volvo Cars ke Švédsku, jež je její výrobní základnou, a rovněž potvrzuje její ambici dalšího růstu.
Torslanda je z hlediska objemu výroby největším produkčním komplexem společnosti Volvo Cars, přičemž zde bylo v roce 2018 vyrobeno celkem 291 000 vozů. Továrna zaměstnává kolem 6 500 lidí
a vyrábí automobily postavené na základě modulární platformy SPA, kterou automobilka sama vyvinula a která tvoří základ pro modely řady 90 a 60.
Uvedení nové lakovny do provozu přispěje k efektivnějším výrobním procesům a podpoří uvedení nové generace modelů Volvo, z nichž bude většina vycházet z aktualizované verze platformy SPA nazvané SPA 2.

„Provoz lakovny jsme identifikovali jako jednu z oblastí, v nichž můžeme dosáhnout výrazného snížení spotřeby energie a produkce emisí,“ uvedl Javier Varela, senior viceprezident pro výrobu a logistiku. „Společnost Volvo Cars se zavázala přijmout vizi k environmentálně udržitelnějšímu podnikání. Zmíněná investice současně posiluje náš plán, v rámci něhož chceme tovární komplex Torslanda udržet z globálního hlediska konkurenceschopný.“

Kromě snížení spotřeby energie a produkce emisí v rámci své globální výrobní sítě se společnost Volvo Cars zároveň snaží při výrobě svých produktů v mnohem vyšší míře využívat udržitelné materiály. Do roku 2025 chce dosáhnout stavu, kdy bude nejméně 25 % plastových dílů využívaných při výrobě každého z nových vozů značky vyrobeno z recyklovaných materiálů.
Mimoto se společnost Volvo Cars zavázala, že sníží množství využívaných plastů i v rámci svých provozních aktivit. Již zahájila proces, během nějž chce do konce roku 2019 přestat využívat jednorázové plasty ve všech svých kancelářích, kantýnách a na všech akcích, které pořádá, napříč celým světem. V rámci tohoto programu hodlá automobilka nahradit více než 20 milionů jednorázových plastových předmětů, jako jsou kelímky, krabice na potraviny a příbory, jejich ekologičtějšími alternativami zahrnujícími biodegradabilní produkty vyrobené z papíru, celulózy a dřeva

Zásadním bodem závazku společnosti Volvo Cars ke snížení dopadu jejích produktů a provozních aktivit na životní prostředí bylo v roce 2017 oznámení, že se automobilka Volvo Cars chystá postavit do čela automobilového průmyslu svým závazkem k elektrifikaci všech nových modelů Volvo uvedených po roce 2019. Své odhodlání k naplnění této elektrifikační strategie společnost Volvo Cars posílila prohlášením, že bude usilovat o to, aby v roce 2025 tvořila 50 % jejího globálního prodeje plně elektrická vozidla.

« Zpět na novinky29.10.2019, zdroj: Volvo
VolvoVolvo
Newsletter