Rychlý kontakt
Volvo první automobilkou pracující s nefosilní ocelí

Volvo první automobilkou pracující s nefosilní ocelí

OCEL - základ každého pořádného Volva

Automobilka Volvo Cars spojuje své síly se švédskou společností na výrobu oceli SSAB, aby společně zkoumaly vývoj vysoce kvalitní nefosilní oceli vhodné pro využití v rámci automobilového průmyslu.

Zmíněná spolupráce udělá ze společnosti Volvo Cars první automobilku spolupracující se společností SSAB na její iniciativě HYBRIT, která nabízí ty nejambicióznější a nejrozvinutější projekty na vývoj nefosilní oceli v rámci ocelářského průmyslu.

Iniciativa HYBRIT byla založena společností SSAB, producentem železné rudy LKAB a energetickou společností Vattenfall. Jejím smyslem je nahradit koksárenské uhlí, které je při tradičních postupech nutné k výrobě oceli, elektřinou z nefosilních zdrojů a vodíkem. Očekávaným výsledkem by měla být celosvětově první technologie na výrobu oceli bez použití fosilních zdrojů, při níž není zanechávána téměř žádná uhlíková stopa.

téměř žádná uhlíková stopa

V rámci této spolupráce se společnost Volvo Cars stane první automobilkou, která bude zpracovávat ocel společnosti SSAB vyrobenou ze železa se sníženým obsahem vodíku pilotní továrnou iniciativy HYBRIT ve švédském Luleå. Takto vyrobená ocel bude využita pro testovací účely a může být používána pro výrobu koncepčních vozů.

V roce 2026 se společnost SSAB chystá dodávat na trh nefosilní ocel v komerčním měřítku. Společnost Volvo Cars se současně chce stát první automobilkou, která bude nefosilní ocel využívat k výrobě vlastních vozů.

„Protože se snažíme neustále snižovat naší celkovou uhlíkovou stopu, velmi dobře si uvědomujeme, že ocel představuje jednu z hlavních oblastí, kde je prostor ke zlepšení,“ uvedl Håkan Samuelsson, generální ředitel společnosti Volvo Cars. „Spolupráce se společností SSAB na vývoji nefosilní oceli může vést k velmi znatelnému snížení emisí v rámci našeho dodavatelského řetězce.“

redukujeme globální emise

Globální ocelářský průmysl vyprodukuje kolem 7 % celosvětových emisí uhlíku, což je dáno především tím, že v tomto odvětví v současné době dominuje technologie výroby oceli na bázi železné rudy, při které se využívají vysoké pece na koksárenské uhlí.

U společnosti Volvo Cars představují emise CO2 spojené s výrobou oceli a železa přibližně 35 % z celkového množství emisí vyprodukovaných v rámci získávání a výroby materiálů pro výrobu jednoho vozu s tradičním spalovacím motorem. Při výrobě plně elektrického vozu je to 20 %.

Spolupráce se společností SSAB představuje zatím nejnovější iniciativu, jejímž smyslem je podpořit celkový klimatický akční plán společnosti Volvo Cars, který je jedním z nejambicióznějších v automobilovém průmyslu. Středobodem tohoto plánu je ambice automobilky stát se do roku 2030 výrobcem výhradně plně elektrických vozidel.

Tento plán nicméně sahá nad rámec pouhého vyřešení emisí ve výfukových plynech, ale snaží se vypořádat také s emisemi uhlíku v širším provozu společnosti, v jejím dodavatelském řetězci a s pomocí recyklace a opětovného využívání materiálů.

Uvedené kroky by měly v krátkodobém horizontu, kterým je rozmezí let 2018 až 2025, vést ke snížení uhlíkové stopy na jeden vůz o 40 %. Klimaticky neutrální společností se chce automobilka Volvo Cars stát do roku 2040.

Děkujeme, že řídíte vozy VOLVO, že pomáháte planetě!

« Zpět na novinky18.06.2021zdroj: VOLVO
Newsletter