Rychlý kontakt
Volvo XC90 - 2020 - Navigování v uživatelské příručce na středovém displeji

Volvo XC90 - 2020 - Navigování v uživatelské příručce na středovém displeji

Digitální uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení středového displeje ve vozidle. Obsah lze prohledávat a jednotlivé kapitoly jsou označeny tak, aby usnadnily navigování.

 Volvo XC90 - 2020 - středový panel - návod

1. Otevřete uživatelskou příručku - to provedete tak, že přetáhněte dolů horní zobrazení na středovém displeji a klepnete na možnost "Uživatelská příručka". 

TIP: Informace v uživatelské příručce lze hledat různými způsoby. Možnosti jsou přístupné jak z domovské stránky uživatelské příručky tak i z horní nabídky.

Otevírání nabídky z horní nabídky

Stiskněte Volvo XC90 - návod , který najdete v horním seznamu uživatelské příručky. Následně se Vám otevře nabídka s různými možnostmi pro vyhledání informací:

Výchozí stránka: Volvo XC90 - 2020 - manuál Klepnutím na symbol se vrátíte na výchozí stránku v uživatelské příručce.

Kategorie:  Volvo XC90 - 2020 - práce v kategoriích na středovém panelu Články v příručce pro uživatele jsou strukturované do hlavních kategorií a podkategorií. Stejný článek se může nacházet v několika příslušných kategoriích, aby bylo možné jej snadněji vyhledat.

Stiskněte tlačítko Kategorie. Následně  se v seznamu zobrazí hlavní kategorie, tu značí ikona Volvo XC90 - práce se středovým panelem - verze vozu 2020. Následně se Vám zobrazí seznam dílčích kategorií a článků. Články jsou značené také svou speciální ikonou - Volvo XC90 - 2020 - ikona pro články

Článek otevřete velice jednoduše - tím, že na něj klepnete. Po přečtení nebo pokud se rozhodnete, že se chcete vrátit zpět stiskněte šipku Zpět.

Quick Guide

Označený ikonou - Volvo XC90 - návod na ovládání středového panelu

Stisknutím symbolu se dostanete na stránku s odkazy pro výběr článků, které je vhodné přečíst, abyste se seznámili s často používanými funkcemi vozidla. Články jsou rovněž přístupné na základě kategorií. Zde jsou však uspořádány tak, aby byly rychleji přístupné. Pokud si chcete přečíst celý článek, klepněte na něj.

Aktivní místa pro exteriér a interiér

Volvo XC90 - 2020 - manuál Volvo XC90 - 2020 - manuál - aktivní místa pro exteriér a interiér - Přehledné obrázky k exteriéru a interiéru vozidla. Jednotlivé části jsou označeny funkčními body, přes které se dostanete k článkům o daných částech vozidla.

Pro spuštění následujte tyto kroky:

1. Stiskněte Exteriér nebo Interiér

Následně se Vám zobrazí obrázky exteriéru a interiéru s aktivními body. Přes aktivní body se dostanete k článkům o příslušné části vozidla. Pokud chcete procházet jednotlivé obrázky, potáhněte prstem vodorovně po obrazovce.

2. Klepněte na aktivní bod a zobrazí se nadpis článku o daném místě.

3. Klepnutím na nadpis článek otevřete a pokud se chcete vrátit zpět stiskněte šipku Zpět.

Pozn. Uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení

Volvo XC90 - návod

Oblíbené

Volvo XC90 2020 - manuál k příručce na středovém paneluPo stisknutí tohoto symbolu se otevřou články, které jste uložili jako oblíbené. Pokud si chcete přečíst celý článek, stačí na něj klepnout.

Ukládání a mazání článků z oblíbených položek

Článek uložíte do oblíbených položek tak, že v otevřeném článku stisknete Volvo XC90 - 2020 - manuál v zobrazení nahoře vpravo. Jakmile se článek uloží mezi oblíbené, hvězdička se zaplní: Volvo XC90 - 2020 - manuál. Chcete-li článek z oblíbených odstranit, stiskněte v aktuálním článku znovu hvězdičku.

Video

Volvo XC90 - 2020 - manuál - videoStisknutím symbolu zobrazíte stručná instruktážní videa pro jednotlivé funkce ve vozidle.

Informace

Volvo XC90 - 2020 - manuál ke středovému panelu - informace Klepnutím na symbol zobrazíte informace o tom, jaká verze uživatelské příručky je k dispozici k vozidle, a zobrazíte rovněž další užitečné informace.

Použití funkce vyhledávání v horní nabídce

1. V horní nabídce uživatelské příručky klepněte na Volvo XC90 - 2020 - manuál pro ovládání středového panelu - hledání. Ve spodní části obrazovky se objeví klávesnice.

2. Napište slovo, např. "bezpečnostní pás". Při zadávání písmen se zobrazují návrhy článků a kategorií.

3. Článek nebo kategorii otevřete tak, že na něj klepnete.

 

« Zpět na novinky28.06.2019,
Newsletter